Környezetvédelmi Szempontok

Tisztelet a környezet iránt

A L’Erbolario környezeti irányítási rendszere összhangban van a UNI EN ISO 14001:2004 (ISO 14001:2004) követelményeivel, a bizonyítványt a DET Norske Veritas (DNV) biztosítja. A L’Erbolario környezetpolitikája valódi „szándéknyilatkozatot” fejez ki. A cég hat alapelvén keresztül ez a környezetpolitika illusztrálja elkötelezettségét a környezetvédelem iránt.:


1. A fejlődés fenntartható

A L’Erbolario kezdettől fogva elkötelezte magát amellett, hogy tevékenységeit a fenntartható fejlődés alapelvének szem előtt tartásával valósítsa meg, hogy biztosítsa az emberek és a természet tiszteletét. A L’Erbolario a cég környezeti irányítása számára a fenntartható fejlődés elsőbbségi szerepét jelölte ki. Ennek céljából fogalmazza meg a növekedés és fejlődés stratégiáit, melyek összeegyeztethetők a cégpolitika tartalmával és a környezeti, gazdasági és társadalmi fenntarthatóság alapelvével.


2. Helyi partnerség és megosztott felelősség

A L’Erbolario magára vállalja a megosztott felelősség alapelvét. A környezetvédelem színvonalának emelése érdekében támogatja a helyi partnerséget és a közös cselekvést, valamint az együttműködést azokkal, akik aktív résztvevői a környezet és a vidék védelmének: az felügyeleti hatóságokkal, az állami adminisztrációval, cégekkel és állampolgárokkal.


3. Alkalmazkodás a rendszabályokhoz

A L’Erbolario szem előtt tartja a környezetvédelmet oly módon, hogy figyelmesen megerősíti a szabályozásokat, folyamatosan alkalmazkodik a közösséghez, a nemzeti és regionális rendelkezésekhez, figyelembe véve a munkások, illetve a természeti és környezeti erőforrások biztonságát.


4. A káros környezeti hatások megelőzése, csökkentése és ellenőrzése

A L’Erbolario alkalmaz minden szükséges eszközt annak érdekében, hogy megelőzze, csökkentse és, ahol szükséges, kiküszöböljön minden olyan szennyezést vagy az erőforrások indokolatlan felhasználását, melyek tevékenységéből származnak.


A L’Erbolario termelési tevékenysége:

  • Megőrzi a természeti erőforrásokat az elsődleges alapanyagok és energia hatékony felhasználásának köszönhetően: amennyire csak lehetséges, csökkenti a hulladék és a károsanyag-kibocsátás mennyiségét, gondoskodik az újra fel nem használható szemét megfelelő kezeléséről.
  • A lehetséges terjeszkedést és az új termelési felületeket ki kell értékelni a környezetre és a vidékre kifejtett hatásaik szempontjából, és minden szükséges intézkedést meg kell tenni a környezet és a vidék tiszteletben tartása érdekében.

5. Termékek és csomagolás

A L’Erbolario Kutatási és Fejlesztési Laboratórium végzi az új kozmetikumok tervezését és folyamatosan fejleszti a már meglévőket azon technikai megoldások felhasználásával és kutatásával, melyek a legalkalmasabbak a káros környezeti hatások mérséklésére. A L’Erbolario olyan csomagolási alapanyagokat használ, melyek a higiénia és a biztonság szempontjából a leghatékonyabbak, és a vásárlók követelményei és elvárásai szempontjából a legalkalmasabbak. Ugyanakkor kutatást folytat olyan megoldások után, melyek lehetővé teszik a könnyen újrahasznosítható csomagolás előállítását.


6. Kommunikáció

A L’Erbolario támogatja a termék gyártásának környezeti hatásait illető kommunikációs tevékenységet: ezúton finomítja az információkat és nyitottá válik a dialógus számára. A kommunikációs tevékenység főképp a L’Erbolario-n belüli humán erőforrásokat célozza, illetve az állami hatóságokat, szervezeteket, állampolgárokat és vásárlókat.


L’Erbolario

Viale Milano, 74 - 26900 Lodi - ITALY
Phone +39 0371.4911 - Fax +39 0371.491411
VAT N. 07580080153 - export@erbolario.com
Powered by Blulab